Programy ochrony przed szkodnikami

Projektujemy i wdrażamy kompleksowe programy profilaktyki i zwalczania szkodników, również w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami: GHP, GMP, HACCP, AIB oraz normami międzynarodowymi: ISO, IFS, BRC. Dla zakładów przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, producentów opakowań, sklepów i hurtowni, hoteli, restauracji, barów. Zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, rozporządzenia (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego  i Rady
w sprawie higieny środków spożywczych.

powrót do Usługi