Dezynfekcja

  • dezynfekcja pomieszczeń, maszyn i urządzeń, narzędzi, środków transportu.
  • dezynfekcja pomieszczeń w których przebywały osoby zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 lub chore na COVID-19
  • dezynfekcja obiektów inwentarskich w okresach sanitarnych – kurników, chlewni, obór.
  • dezynfekcja interwencyjna obiektów inwentarskich w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia choroby.
  • sprzedaż preparatów do mycia i dezynfekcji.