Deratyzacja

  • zwalczanie szkodliwych gryzoni takich jak myszy i szczury – w budynkach oraz ich otoczeniu.