Zwalczanie kretów i karczowników

Zwalczamy krety i karczowniki – wyłącznie na terenie ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych tj. na terenach, na których nie podlegają ochronie gatunkowej.

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus