Zwalczanie kretów i karczowników

Zwalczamy krety i karczowniki – wyłącznie na terenie ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych tj. na terenach, na których nie podlegają ochronie gatunkowej.