Dezynfekcja

Dezynfekcja (odkażanie) –  w zależności od specyfiki obiektów poddawanych zabiegowi, dezynfekcja może być wykonywana różnymi metodami:

  • fizycznymi (np. oczyszczanie mechaniczne, wysoka temperatura)
  • chemicznymi (pochodne fenolu, związki z aktywnym chlorem, związki jodu, związki utleniające, ozon (O3))

Oferujemy odkażanie – również przy użyciu ozonu (ozonowanie) – następujących pomieszczeń i obiektów – :

  • zalanych w wyniku powodzi lub awarii kanalizacji
  • w których przebywały osoby chore na choroby zakaźne
  •  po długo zalegających zwłokach
  • zanieczyszczonych po osobach nie dbających o porządek
  • maszyn, urządzeń, narzędzi
  • środków transportu
  • obiektów inwentarskich