Deratyzacja

Deratyzacja – tępienie szkodliwych gryzoni (myszy i szczurów) wewnątrz budynków i na terenie zewnętrznym.

Zabiegi deratyzacji mogą być wykonywane w różnych trybach:

  • interwencyjnie – w odpowiedzi na zgłoszenie obecności szkodników
  • w ramach obowiązkowej corocznej deratyzacji zgodnie z zapisami regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie poszczególnych miast i gmin
  • w ramach stałej współpracy w oparciu o umowę
  • jako element realizacji programu zabezpieczenia przed szkodnikami

Metody wykonywania zabiegów deratyzacji dobierane są w zależności o specyfiki miejsc w których występują zwalczane gryzonie.