Dezynsekcja

Dezynsekcja – tępienie szkodliwych owadów (w szerszym pojęciu zwalczanie stawonogów) ich jaj i larw. Dezynsekcja może być realizowana różnymi metodami:

  • fizycznymi – np. wysoka lub niska temperatura
  • mechanicznymi – np. oczyszczanie, wyłapywanie
  • chemicznymi – użycie pestycydów (insektycydów, akarycydów)
  • biologicznymi – wykorzystanie innych organizmów żywych